GILDENDAG HOGE SCHUTS 11 juni 2006


Sint Sebastiaangilde Oss

Reeds enkele jaren wisten wij dat de Gildendag van Hoge Schuts in 2006 in Oss zou plaats vinden. Veel energie en geduld is gestoken in het op tijd verkrijgen en gereed zijn van ons gildenterrein. Op 17 juni 2005 werd de eerste vergadering gepland met betrekking tot de Gildendag.

Onder voorzitterschap van onze Deken CeremoniŽn werden werkgroepen samengesteld en de voorbereidingen konden beginnen.

Jos van Schijndel, Hoofdman Sint Sebastiaan Gilde Oss Sommige werkgroepen gingen zeer voortvarend aan het werk terwijl andere wat meer tijd nodig hadden om op stoom te komen. Ruim voor de Gildendag was al het werk gedaan en was iedereen vol spanning af alles goed zou verlopen.

Zondagochtend werden de genodigden ontvangen in het buurtcentrum "De Binnenstad". Onder het genot van een kopje koffie werd al vooruit gekeken naar de festiviteiten en natuurlijk het voetballen. Het bleek dat de wedstrijd van het Nederlands elftal veel invloed had op het aantal bezoekers en deelnemers van de Gildendag.

De pontificale Hoogmis werd voorgegaan door Celebrant Jesudoss Rajamanicam en Diaken Edwin Veldman. Door hun inzet was vlug vergeten dat Pastoor Mennen eigenlijk voorganger zou zijn. Alles verliep op rolletjes tot het "Brabant WŤre Die" ingezet zou worden. De organist was "vergeten" dat hij dit lied moest begeleiden. Van een Gildenbroeder hoorden wij dat nog nooit het lied ŗ capella zo mooi gezongen was.

De Erewijn met de broodmaaltijd was heel gezellig en ruim op tijd werd opgesteld voor de optocht door de binnenstad van Oss. Op het Burchtplein werden alle Gilden voorgesteld aan de genodigden en publiek door onze spreekstalmeester Hans Pennings. Door het afschieten van het kanon werd het startschot gegeven voor de massale opmars. Een onvergetelijk gebeuren in de binnenstad van Oss.

Na dit officiŽle gebeuren verplaatste men zich naar het Gildenterrein alwaar de wedstrijden direct konden beginnen. Voor de voetballiefhebber was in de tent een tv geplaatst. Zodat het verloop van de wedstrijd gevolgd kon worden.

Ondanks hier en daar een klein schoonheidsfoutje is alles goed verlopen. Met een Brabants kwartiertje te laat begon de prijsuitreiking toch redelijk op tijd. Door de inzet van vele gildenbroeders zowel uit ons eigen Gilde alsmede de vele Gildenbroeders van Hoge Schuts en de inzet van vele vrijwilligers, kan het Sint Sebastiaan Gilde terugkijken op een geslaagde Gildendag. Zonder de hulp van onze sponsoren en Vrienden van het Gilde was het onmogelijk geweest deze dag te organiseren.

Ik wil dan ook iedereen die op wat voor een manier zijn steentje heeft bijgedragen aan de Gildendag van harte bedanken.

Jos van Schijndel

Hoofdman Sint Sebastiaan Gilde Oss


Meer informatie op onze site.