Gilde Sint Antonius Abt - Sint Catharina te Nistelrode


Tussen Maasland en de Meierij, omringt door een uitgestrekt bos - en heide gebied ligt aan de Noordrand van de Peel het pittoreske Brabantse dorp Nistelrode. Deze gezellige pleisterplaats met zijn gastvrije inwoners biedt de bezoekers tal van bezienswaardigheden.

Zoom In Karakteristieke boerderijen, het uitgestrekte natuurpark De Maashorst, bezoekerscentrum Slabroek, de Waterstaatkerk met het door de Bossche kunstenaar Hendrik de Laat geschilderde gildenstuk, de standaardmolen en de vele fiets - en wandelroutes door een gevarieerd natuurlandschap boordevol unieke plekjes. In deze dorpsgemeenschap wonen, leven en werken de leden van het in 1991 heringerichte gilde Sint Antonius Abt - Sint Catharina.

Hoe oud is het gilde uit Nistelrode?

In een oud document werd door de kwatierschout Goossen Moedel van der Done rekening veranwoordig afgelgd ivm de in 1390 gevraagde assistentie door de Gildens van Oss en Nistelrode voor het bewaken van de grenzen van het kwartier Maasland. Dit waren een van de vier kwartieren van de Meijerij van 's Hertogenbosch in het Hertogdom van Brabant.

Verder werd er door een lokale geschiedschrijver Toon van Duren, wat zilverwerk van het gilde beschreven Het oudst genoemde koningsschild van het Sint Teunis gilde dateerde uit 1617 en was van gildenkoning Jan Janssen. Deze gegevens werden door onze lokale geschiedschrijver A van Duren opgetekend uit dat oud handschrift. Uit archiefstukken is bekend dat in Nistelrode twee gilden hebben bestaan vanaf hun oprichting tot het jaar van de ontbinding in 1855. De laatste koning voor de ontbinding was Antoon Willem van der Heijden in 1841. Van de oprichting en naamgeving van het Sint Catharina gilde is tot heden niets bekend.

Waarom zijn de beide gilden in 1855 ontbonden?

In 1834 wilde de geestelijkheid van de parochie Nistelrode een kerk bouwen op een stuk grond waar de kapel van het St.Teunis gilde stond. De kapel stamde uit de 15e eeuw. De toenmalige kerk, die aan de rand van het dorp stond, was oud en vervallen. De geestelijke schreef aan de vicaris dat de gilden"Ödoor trubbels niet meer geteerd hadden." Welke trubbels dat waren schreef hij er niet bij. En in 1839 kreeg de toenmalige pastoor het voor elkaar dat de gilden de kapel en een deel van hun bezittingen aan de kerk schonken. De kapel werd afgebroken en op deze plaats staat de huidige Waterstaatkerk. Bij het 12,5 jaar bestaan van de Waterstaatkerk, in1855, schonken beide hoofdlieden de rest van de gildenbezittingen bestaande uit vaandel, luiten, trommen, zilver en grond voor onder andere de aanschaf van een {inmiddels gesloopt} orgel.

Waarom is het gilde in Nistelrode heringericht?

In deze jachtige en afstandelijke samenleving gaat veel van ons erfgoed verloren en is niet meer terug te halen. Mede daarom spraken de uitgangswaarden dienstbaarheid, trouw en broederschap van het gildenwezen een groot aantal dorpsgenoten aan. De tradities (hoe ver moeten we daarvoor terug gaan?) Respecterend werd in 1991 het gilde in Nistelrode in zijn oude luister hersteld die met de naamkeuze de doelstellingen van beide voormalige gilden willen voortzetten. Heringericht in een tijd waarin de vrouw volledig is geŽmancipeerd brengt met zich mee dat binnen ons gilde vrouwelijke leden dezelfde rechten als de mannelijke leden hebben.

Ons gilde in bedrijf.

De overheid van het gilde bestaat uit:

 Hoofdman  Ruud van der Linde
 Vice Hoofdman  Paul Altorf
 Deken Schrijver  Jan van der Avoort
 Deken Rentmeester  Paul Altorf
 Deken  Harrie Meulendijks
 Deken  Bert van de Loop
 Gildenkoning 2012-2014  Jan van der Avoort
 Overige ambtdragers  
 Gildeheer  Pastoor Frits Ouwens
 Schutterskoning 2012-2013  Ronald Spits
 Gildekampioen 2011-2012  Paul Altorf
 Vaandrig  Adriaan van Wanrooij
 Wapenmeester  Adriaan van der Laar
 Ere Hoofdman  Ton Vorstenbosch

Het gilde heeft zijn gildenhuis op de Gildenhof aan Hoge Akkers te Nistelrode.
Telefoonnummer 0412 614904.
De wekelijkse clubbijeenkomsten zijn:
In de zomertijd op donderdagavond van 19.00 tot 23.00 uur.
In de wintertijd op zondagmorgen van 10.00 tot 13.00 uur.

Twee maal per jaar is er een algemene ledenvergadering. In het voorjaar medio maart en in het najaar medio november. Elk jaar wordt de teerdag gehouden op de laatste zaterdag in september. Traditioneel wordt op de tweede zondag na de teerdag de Gildenmis gehouden. In deze dienst wordt ook de eventuele gildenkoning{in} geÔnstalleerd alsook nieuwe leden. Om de twee jaar is het op de teerdag koningschieten. Hierbij wordt geschoten met het geweer op een houten vogel.

Gildenschatten.

Gedenkboom voor onze overleden gildenleden.

Geflankeerd door onze gildenheiligen hangen aan de takken van een eikenboom, die vruchten draagt als symbool van voortplanting, zilveren schildjes. Op ieder schild staat de naam van een overleden gildenlid met de jaartallen van lidmaatschap. Op de achterzijde ervan staan de uitgeoefende functies bij het gilde. Er kunnen maximaal 6 schildjes in de boom hangen, het schildje van het meest recent overleden gildenlid hangt bovenin waarmee de andere een plaats naar beneden opschuiven. De 7e en oudere schildjes worden in een speciale zilverkastje opgeborgen.

ReliŽf met wapenschild van de gemeente Bernheze.

Ter gelegenheid van de ingebruikname van het nieuwe gemeentewapen van de gemeente Bernheze is op 3 september 1995 een uit hout vervaardigd reliŽf met wapen schild overhandigd door o ns gilde aan de inwoners van de gemeente Bernheze. De afmetingen van het gepolychromeerde reliŽf zijn+85x90 cm {hxb}. De beeldhouwer is Wilhelm Senoner uit St. Ulrich Zuid Tirol ItaliŽ. Het reliŽf hangt in een voor iedereen toegankelijke ruimte in het gemeentehuis te Heesch. Het wapenschild met kroon van de gemeente Bernheze bevindt zich tussen het wortelgestel en de boomkruin van een inheemse eikenboom. Het schild symboliseert een ongehinderde transport van voedingstoffen van de wortels naar de kruin van de vruchtdragende boom. Hiermee worden de verzorgende en beschermende taken van de gemeente een deed van trouw aan het wereldlijk gezag hebben afgelegd, behouden als getrouwen het wapenschild. Tussen het lover van de eik zit de uil van Pallas Athene, de godin van de wijsheid en beschermvrouwe van stad en land. Deze staat symbool voor de magistratuur van de gemeente Bernheze. Op de achtergrond een blauwe lucht voorstellende de verwachtingsvolle blik op de toekomst. De boom is productief omdat deze vruchten draagt. Hij wordt gevoed door zes hoofdwortels die in de onderstam samenkomen. Daar ontspruiten zes nieuwe wortelscheuten uit dezelfde stam. De hoofdwortels, die de boom vast in de bodem verankeren en voor de toevoer van onontbeerlijke voedingsstoffen zorgdragen symboliseren de zes kernen van de gemeente Bernheze. De zes jonge loten symboliseren het de continuÔteit van de gemeenschap door aanvulling van jong dynamisch vernieuwde leven. Informatie over onze statuten, het huishoudelijk reglement, onze actuele evenementenkalender en de verschillende gildenactiviteiten zenden wij u graag toe. Wij stellen het op prijs u op de hoogte te brengen.

De leden van het gilde Sint Antonius Abt - Sint Catharina nodigen u uit een kijkje te komen nemen tijdens een van de clubbijeenkomsten op de Gildenhof. Met plezier begroeten wij onze gasten met een herlijk aangekleed kopje koffie of thee. Wellicht kunt u de verleiding niet weerstaan om dan aan een van de gilden discipline mee te doen U bent van harte welkom!


Met vriendelijke gildengroet, Gilde Sint Antonius Abt - Sint Catharina.

Secretariaat: Jan van der Avoort, Over den Dries 29, 5388 EH Nistelrode.

Telefoon gildehuis: 0412 - 61 49 04
Telefoon Ruud van der Linde: 0412 - 61 11 66
Telefoon Jan van der Avoort: 0412 - 61 21 31 mob. 06 12 911 917
Telefoon Paul Altorf: 0412 - 611124

E-mail: nistelrode_gilde@hetnet.nl of gildenistelrode@hetnet.nl

Inschrijfnummer in de K.v.K. te s-Hertogenbosch V 219422
Bankrekening: 13.71.16.675