Statuten, Besluitenlijsten en Reglementen

Deze pagina bestaat uit drie gedeelten. In het eerste gedeelte worden de statuten weerlegd en in het tweede gedeelte staan de besluitenlijsten centraal en in het derde gedeelte komen terug op het huishoudelijk reglement. Toegevoegd is het Gilde Jeu de Boules Reglement en de Regelgeving inzake het kruisboogschieten.Mogen wij er U op wijzen dat deze documenten in PDF-formaat zullen worden weer gegeven. U hebt hiervoor de gratis Acrobat Reader nodig, welke U kunt downloaden.

 1. Statuten 'Hoge Schuts'
 2. Besluitenlijst Algemeen en Vergaderingen
  Besluitenlijst Optocht
  Besluitenlijst Vendelen
  Besluitenlijst Trommen
  Besluitenlijst Bazuinblazen
  Besluitenlijst Geweerschieten en bijlage volgorde geweerschieten
  Besluitenlijst Kruisboogschieten
  Besluitenlijst Standaardrijden
  Besluitenlijst Standaardrijden draf
  Besluitenlijst Standaardrijden stap
  Besluitenlijst Ringsteken
  Besluitenlijst Jeu de Boules
  Besluitenlijst kringdag zilverprijzen
  Besluitenlijst Wisselschild
  Besluitenlijst AVG Gildenkring Hoge Schuts
 3. Huishoudelijk reglement 'Hoge Schuts':
  Regelgeving inzake de kruisboog